Om GNR

Den 22. december 1985 blev der sendt en ansøgning om tilladelse til at drive lokalradio i Give kommune.
I begyndelsen af 1986 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling, her var 120 personer mødt op for at stifte lokalradioen for Give kommune.
I februar 1987 kom så tilladelse og sender fra telestyrelsen.

Første rigtige sendedag bliver de 4. april 1987.

”Med etableringen af lokalradioen i Give kommune har man skabt:
et værdifuldt supplement til dagspressen
har skabt mulighed for mere kulturel virksomhed i Give kommune
har skabt mulighed for at styrke sammenholdet i Give kommune

Vort ønske i Lokalradioen er naturligvis at kunne leve op til foreningens formålsparagraf:
– at udøve alsidig radiovirksomhed for alle kommunens borgere i overensstemmelse med radiospredningsloven.
– Et nyt medie er kommet til Give-egnen
– Blive medlem af lokalradioen – og brug den!
– Der er uanede muligheder….

Med disse ord vil jeg gerne erklære Lokalradioen i Give kommune for åbnet.”

Ordene er fra talen til åbningen af radioens første formand.

Den 9. april 1996 blev den første bestyrelse konstitueret.

De første kontingenter vedtaget på generalforsamlingen:
Private : 120 kr.
Foreninger 350 kr.
Virksomheder og forretninger 500 kr.

Den 27.august 1987 skiftede ”lokalradioen i Give kommune” navn til ”Give Nærradio”

Formænd :

Jens Kaaberbøl: 1987 – 1988

Egon Raun: 1988 – 1995

Verner Petersen: 1995 – 2003

Hans Christian Jensen: 2003 – 2008

Jonna Albrechtsen: 2008 – 2012

Jan Dalgaard Madsen: 2011 –

Der har været mange og bliver mange utroligt forrygende år, hvor trofaste medarbejdere udviser en utrolig evne til at overvinde vanskeligheder, ved hjælp af sammenhold og positiv vilje.

gnr_logo